Monday, December 11, 2023
HomeRELATIONSHIPသူဘာလို့ မက်ဆေ့ချ် မပို့တော့လဲ.?

သူဘာလို့ မက်ဆေ့ချ် မပို့တော့လဲ.?

“သူဘာလို့ မကဆွေ့ခွှ မပို့တော့တာလဲ.?”  ဒီမေးခှနွးကို စိ တထွဲ မှာကှိတမွေးမိနေ သူတှအတှကွေ အဖှကေို မညာစတမွးပှောရ ရငွေ တာ့  သငွ့ အပေါဆွကပွှီး စိတမွဝငစွားတော့လို့ပါ။တကယလွို့ ဒီ လို အခှေ အေ နတှနေဲ့ကှုံနရပှေီ၊ဒီမေးခှနွးကိုလညွး စိတထွဲကနေ မတငွ မကှှ ဖဈနေ တယဆွိုရငွ ဒီလိုမှိုးထပမွဖှဈရအောငွ မကဆွေ့ခှပွို့ရငွ သိ ထားသငွ့တဲ့ အခကှတွှရှေိပါတယွ။အီစီကလီအနအထေားမှိုးမှာ တဈစုံ တဈယောကွ နဲ့ မကဆွေ့ခှအွပှနအွလှနပွို့နပှေီ၊ Chat နပှေီ ဆိုရငွ သိထားသငွ့တဲ့ အခကှတွှရှေိပါတယွ။

(၁)မေးခှနျးတှေ အရမျးမမေးပါနဲ့

မကဆွေ့ခွှ box ထဲမှာ တဈခှနွးမေး၊တဈခှနွးဖှပေုံစံမှိုး ဖှဈနေ သလား .?အမှိုး သားတောတွောမွှားမှားဟာ စာရိုကရွမှာပငွှးတတကွှပါတယွ။ ဒါကှောငွ့ သူတို့ ဘဝဇာတကွှောငွးနဲ့ပုံပှငတွှအကှေောငွးကို စာရိုကပွို့ ခဲပါတယွ။ကောငလွေး တဈယောကနွဲ့ Chat နတယဆွေိုရငွ မေး ခှနွးတှေ အမှားကှီး မမေးပါ နဲ့။

(၂)စိတျမလောပါနဲ့

person holding smartphone
Photo by JÉSHOOTS on Pexels.com

သူ့ဘကကွ မကဆွေ့ခှပွို့လာရငလွညွး အငမွးမရ တဈခါတညွး Reply မလုပပွါနဲ့။တဈနကေုနွ သူ့မကဆွေ့ခှထွိုငစွောငွ့နခေဲ့ရငတွောငမွှ ခှ ကခွငွှးကှီးမပှနွ ပါနဲ့။သငတွဈနကေုနထွိုငစွောငွ့နမှနွေး သူသိအောငွ မပှပါနဲ့။

(၃)စောငျ့ပါ

ကိုယဘွကကွ မကဆွေ့ခှတွဈစောငပွို့လို့ သူ့ဘကကွ ခကှခွငွှး မပှနွ ဘူးဆိုရငွ ဒီအတိုငွးထားလိုကပွါ။တဈစောငပွို့လို့ မပှနတွာကို တဈေ စာငပွှီး တဈစောငွ ပို့တာမှိုးမလုပပွါနဲ့။တကယလွို့ မကဆွေ့ခွှ(၃)စောငွ ပို့လို့မှ သူ့ဘကကွ ဘာ မှပှနမွလာဘူးဆိုရငတွော့ ရှေ့မဆကွ ပါနဲ့ေ တာ့။သငွ့ကို ရှောငနွတောပါ။

(၄)ခံစားခကွပြါတဲ့စာတှေ မပို့ပါနဲ့

serious young ethnic woman using smartphone in hallway of aged building
Photo by William Fortunato on Pexels.com

မကဆွေ့ခှပွို့မယဆွိုရငွ ပုံမှနပွှောနကအှတေိုငွး စကားပှောတဲ့ ပုံစံနဲ့ စာတှကေိုပဲ ပို့ပါ။ခံစားခကှတွှပေါနတေဲ့ စာတှေ မပို့ပါနဲ့။ကိုယကွသေ ဘာကနှတေဲ့သူမို့ အခှ ဈတှခေံစားခကှတွှပှညွေ့နတေဲ့ စာတှေ သေေ လာကအွောငပွို့ခငှနွရငွေေ တာငွ နှဈခေါကလွောကပွှနစွဉွးစားပါ။ ဒီလို စကားဆိုတာ မကှနွှာခငွှး ဆိုငွ ပှောသငွ့ တဲ့စကားပါ။

(၅)မလိုအပျပဲ emojis တှမေပို့ပါနဲ့

emojis တှကေ ကလေးကလားဆနတွယလွို့ ထငရွပါတယွ။ဒါကှော ငွ့ Chat တဲ့အခါ မလိုအပပွဲ emojis ပုံတှေ ပို့တာမှိုး မလုပပွါနဲ့။တဈ ဖကကွ emoji ေ တှရဲ့ အဓိပပြါယကွို ရှငွးရှငွးလငွးလငွး မသိသူဆိုရငွ မလိုအပပွဲ နားလညမွှုလှဲ တာမှိုး ဖှဈတတပွါတယွ။နောကတွဈခကွှ ကတော့ သူ့မှာ အရေးကှီးတဲ့ အလုပကွိဈစတဈခုခုရှိနမယွေ၊သှားစရာ တဈခုခုရှိနမယဆွေိုရငွ အလိုကမွသိပဲ အတငွးမကဆွေ့ခှပွို့တာမှိုးတှေ ဘယတွော့မှ မလုပပွါနဲ့။

positive black man using smartphone while sitting on sofa
Photo by Monstera on Pexels.com

(၆)နှဈယောကျတညျး သိတယျ မထငျပါနဲ့

ဒီအခကှကွတော့ လူတိုငွး အထူးသဖှငွ့ မိနွးကလေးတိုငွး သတိပှုရမ ယွ့  အခကှပွါ။သူနဲ့ကိုယနွဲ့နှဈယောကတွညွး Chat နတယွေ၊ မကွေ ဆ့ခှစွကားတှေ ဖလှယနွတယလွေို့ သငွ့စိတထွဲမှာ ထငကွောငွးထငွေ နမှာပါ။ဒါကှောငွ့ ပုဂဂြိုလရွေးတှပေါတဲ့ စကားတှကေို အကုနပွှောပှ လိုကမွိတာမှိုးဖှဈသှားတတပွါတယွ။တကယွ့လကတွှေ့မှာတော့ အကှောငွးတဈစုံတဈရာကှောငွ့မှား Chat ထားတဲ့ စာတှေ၊မကဆွေ့ ခှတွှကေို အှနလွိုငွးပေါမွှာ အဲ့ဒီလူက ရှယလွိုကတွဲ့အခှအနမှေေိုးဖှဈနို ငကွှောငွး အမှဲထညွ့ထှကထွားသငွ့ပါတယွ။ဒီနေ့ခတွမှောဆိုရငွ Chat ထားတဲ့စာတှကေို Screen Shot ရိုကပွှီး Public ကို ခပှှလိုကလွို့ အရှကရွခဲ့ရတဲ့ မိနွးကလေးတှေ အမှားကှီးပါ။


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d