Monday, December 11, 2023
HomeRELATIONSHIPချစ်သူကိုအဝေးသို့ တွန်းထုတ်နေသလို ဖြစ်စေတဲ့အရာများ

ချစ်သူကိုအဝေးသို့ တွန်းထုတ်နေသလို ဖြစ်စေတဲ့အရာများ

auntymay ပရိသတကွှီးအနနေဲ့ ခစှသွူနဲ့ မဝေးခငှဘွူးဆိုရငွ အောကမွှာဖောပွှထားတဲ့ အခှအနတှေကနေေေ ကငွးအောငွ နကှဖေို့ တိုကတွှနွးခငှပွါတယွ။ တဈခှို့အခှအနတှေဟေော မှေးရာပါ အကငွှ့စာရိတတြနဲ့ သကဆွိုငတွယလွို့ ပှောလို့ရပမယွေ့ တကယပွှငခွငှရွငွ တကယရွပါတယွ။

(၁) အရမွးကို မကှနွှာပှငွ့သူဖှဈလှှငွ

အခှို့သောသူတှဟော မကှနွှာပှငွ့သူတှေ စနွးပှငွ့သူတှေ ဖှဈတတပွါတယွ။ သူတို့ရဲ့ အပှောအဆို၊ အနအထေိုငဟွာ တဈဖကသွားအတှကွ အလှနစွှဲမကဖွှယွ ဖှဈတတပွါတယွ။ တဈခှို့က ဒီအခကှကွို ကောငွးကောငွးသိပှီး ရညွးစားတှထညလွေဲ တှဲတာမှိုး မလှှောကွနတွဲ့နရောမှာ အသုံးခတှတပွါတယွ။ ဒီလိုလူတဈယောကနွဲ့ ခစှသွူတောထွားရတဲ့ ကာယကံရှငတွဈယောကအွနနေဲ့လညွး ဘယလွို အခှအနမှေေိုးနဲ့ ခစှသွူကို စိတခွနှိုငမွှာလဲ …?။ သံသယဟာ ခစှသွူခငွှး ဝေးအောငလွုပပွေးတဲ့ တှနွးအားတဈခု ဖှဈပါတယွ။

(၂) အတတြကို ဦးစားပေးလှနွးလှှငွ

two person standing and holding their hands beside blue wall
Photo by Thomas Ward on Pexels.com

ဒါကလညြး ခစွသြူတောတြောမြွားမွားမှာ ဂုဏယြူစရာမဟုတတြာကို ဂုဏယြူပှီး ပှောနတတေပြါတယြ။ တဈခွို့က ” ငါက သဆေိုသေ ရှငဆြိုရငြ “ပဲ ဆိုပှီး ခစွသြူအပေါမြှာ နိုငစြားရတာကို အဟုတကြှီးထငနြတတေပြါတယြ။ ဒါကလညြး ခစွသြူက လုံး၀ သီးမခံနိုငတြဲ့တဈနေ့တော့ ဝေးကှာခှငြးကို ဖှဈပေါစြနေိုငတြဲ့ အရာဖှဈပါတယြ။

(၃) ဒေါသတကှီး ပှုမူတတလြွှငြ

တဈခှို့သောသူတှကေ ကိဈစတဈခု ကှုံလာတဲ့အခါ ဦးနှောကနွဲ့ သခှောမစဉွးစားပဲ ဒေါသကို ဦးစားပေးကာ တုနွ့ပှနတွတပွါတယွ။ ဒါဟာ အခစှရွေးတဈခုမှာတငွ မကောငွးကှိုး ဖှဈစနေိုငတွာ မဟုတပွါ။ ကနှတွဲ့ လူနမှေုဘဝမှာလညွး မှား
ပှားလှတဲ့ ဆိုးကှိုး ရိုကခွကမွှုတှေ ရှိပါတယွ။

(၄) ရိုငွးစိုငွးလှှငွ

angry man talking to a woman
Photo by Timur Weber on Pexels.com

ရိုငွးစိုငွးတဲ့သူတှကေိုလညွး ခစှသွူတှကေ ကှာရှညွ သီးခံနိုငလွေ့ မရှိပါဘူး။ တဈခှို့ဆို အရှယလွေးက ငယငွယွ၊ စိတထွဲ အခနွ့မသငွ့တာတှေ့ရငွ ကတကွတလွနွ ရနတွှေ့တတတွဲ့ စှာတေးတှေ ဖှဈရတာကို ဂုဏယွူနတတပွေါတယွ။ ဒါဟာ လကတွှဲဖောအွတှကတွော့ အလှနရွှကစွရာကောငွးပှီး လူမှုရေးလောကမှာပငလွှှငွ အလှနရွှံစရာကောငွးတဲ့ အရာဖှဈပါတယွ။

(၅) လိငကွိဈစကိုသာအာရုံစိုကလွှှငွ

နောကဆွုံးအခကှကွတော့ ခစှသွူကို ခစှတွယဆွိုတာထကွ လိငကွိဈစကိုသာ ဦးစားပေးခငှကွှတဲ့ သူတှေ ရှိပါတယွ။ အမှိုးသားရော အမှိုးသမီးရော ရှိနိုငပွါတယွ။ ဒီကိဈစကို ဝါသနာတဈခုအနနေဲ့ သီးသနွ့လှုပရွှားနတေဲ့ လိုငွးလညွး ရှိပါတယွ။ လိငကွိဈစဆိုတာကလညွး သိတဲ့အတိုငွး သငွ့တောတွဲ့ အကှိမရွကေို ကှောလွှနရွငွ အသကအွနတြရာယကွိုပါ ထိခိုကစွနေိုငတွာမှိူးပါ။ ခစှသွူက ဒီလူဟာ တဏှာရူး၊ နှာဘူးဆိုတာ သိသှားရငလွညွး ရှောငကွှဉတွတပွါတယွ။

Si Si (auntymay)


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d