Monday, December 11, 2023
HomeRELATIONSHIPသင့်ကိုလမ်းခွဲလိုက်တာကို သူနောင်တရနေကြောင်းသိသာစေတဲ့အချက်များ

သင့်ကိုလမ်းခွဲလိုက်တာကို သူနောင်တရနေကြောင်းသိသာစေတဲ့အချက်များ

Aunty May ရဲ့ အမှိုးသမီးပရိသတကွှီးကို မေးခငှပွါတယွ … သငွ့ကို သငွ့ခစှသွူက လမွးခှဲသှားသတဲ့လား … ? … အသညွးကှဲမှာပေါ့။ အသညွးကှဲတာထကွ သငွ့မှာ စမွးသာစရာ အခကှကွလေးတှကေို သငွ တှေးကှညွ့လိုကပွါ။ ခနှသွှားသူနဲ့ ကနှရွဈသူကှားမှာ ဘယသွူပိုခံစားရလဲ ကှဲကှဲပှားပှား သိတဲ့အခါ အရှုံးကနေ အနိုငဖွှဈသှားတတပွါတယွ။ အငိုကနေ အပှုံးဖှဈသှားတတပွါတယွ။ အခုလညွး သငွ့ကို လမွးခှဲသှားတဲ့ ရညစွားဟောငွးဟာ အောကပွါစရိုကလွကခြဏာလေးတှကေ မှငသွာစတယဆွေိုရငွ သငဟွာ အရှုံးတှကှေားထဲကနေ ပှုံးနရပှေီဆိုတာ သခှောပါတယွ။

(၁) သငွ့အကှောငွးကို သူငယခွငွှးတှဆေီမှာစုံစမွးတယွ
ဘယလွောကပွဲ လူခငွှးပှတပွှတွ စိတမွပှတသွေးရငွ သငွ့အကှောငွးကို သူ သတငွးမေးပါလိမွ့မယွ။ သငွ့သူငယခွငွှးတှကေိုပေါ့။ ဒါပမယွေ့ ခပတွညတွညွ စိတဝွငစွားဟနတွော့ ပှမှာ မဟုတပွါဘူး။ စကားလမွးကှောငွးသငွ့တာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ မေးတတပွါတယွ။ တဈခါတလေ ဘယလွိုမှ စကားလမွးကှောငွးမသငွ့ရငွ ဗှောငဖွှငွ့မေးပါလိ့မမွယွ။ ဟိုတဈယောကကွော အဆငပွှတယမွေဟုတလွား … လို့။

(၂) အှနလြိုငြးပေါမြှာဝဖနေတြိုကခြိုကမြယြ
သူဟာ သငြ့အပေါမြှာ စိတမြပကွသြေးဘူးဆိုရငြ သငြ့ကို ရညညြှှနြးတဲ့စာတှေ အှနလြိုငြးပေါမြှာ တငပြါလိမြ့မယြ။ ဝဖနေတြာ ပါခငွပြါမယြ၊ တိုကခြိုကတြာ ဖှဈခငွဖြှဈမယြ၊ တဈခါတလေ အခုထကထြိ မေ့လို့မရ ခစွနြသေေးကှောငြး အယူခံဝငတြာမွိုးလညြး ဖှဈနိုငပြါတယြ။

(၃) အရကမြူးရငြ ဖုနြးခေါတြယြ

close up shot of a man on a phone call
Photo by Ольга Волковицкая on Pexels.com

အမှိုးသားတှေ တောတွောမွှားမှားကို ဘယွဥပဒကေ သတမွှတပွေးထားတယမွသိ။ အရကမွူးရငွ ခစှသွူကို သတိရတာပဲ။ ခစှသွူတှေ အမှားကှီးရှိရငတွောငမွှ သူ့စိတထွဲက သိပခွစှရွတဲ့ ခစှသွူအမညကွိုမှ တမွးတလှမွးဆှတတွာမှိုးပါ။ သူဟာ အရကမွူးတဲ့အခှိနွ သတိအရဆုံးက သငဖွှဈနမယဆွေိုရငွ သူ သငွ့ကို လမွးခှဲခဲ့မိလို့ သိပကွို နောငတွရနမေိတယွ-ဆိုတာ ပေါလွှငထွငရွှားပါတယွ။

(၄) ဘယျသူနဲ့မှ လကျတှဲခွငျးမရှိသေးဘူး

man sitting on wooden panel facing in the ocean
Photo by Pixabay on Pexels.com

သူဟာ သငျ့ကို လမျးခှဲပွီးနောကျပိုငျး ဘယျသူနဲ့မှ လကျမတှဲသေးဘူးဆိုရငျလညျး သူ့ရငျထဲမှာ သငျ့အတှကျနရောတဈခု ရှိနသေေးတယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။

(၅) သူငယခွငွှးမိတဆွှတှနေေဲ့ အဆကအွသှယအွခငအွမငမွပကွှ
သငနွဲ့ဆိုရငတွော့ ရှောငဖွယရွှောငဖွယွ ဖှဈခငှဖွှဈမယွ။ ဒါပမယွေ့ သငွ့ သူငယခွငွှးတှေ၊ မိတဆွှတှေေ၊ သငွ့မိဘဆှမှေိုးတှနေဲ့ အခငအွမငမွပကွှ၊ ဆကပွှီးဆကသွှယနွသေေးတယဆွိုရငလွညွး သူ သငွ့ကို စိတမွပှတသွေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။

(၆) ဓာတပြုံလေးတှေ/လကဆြောငလြေးတှေ သိမြးထားတုနြးဆိုရငြ
သငနြဲ့ပတသြကသြမွှ ဓာတပြုံတှေ၊ လကဆြောငတြှကေို သိမထြားသေးတယြ။ အဲဒီလို သိမြးထားကှောငြးကိုလညြး သငြ့ကို တဈနညြးနညြးအရ သိစလေိုတယဆြိုရငြ သူ သငြ့ကို လမြးခှဲခဲ့မိခှငြးအတှကြ နောငတြရနတယေဆြိုတဲ့ သကသြပေါ။ သငြ့အနနေဲ့ ပှငဆြငထြားဖို့က ဒုတိယအကှိမြ ပှနလြညခြိုလုံခှငြ့တောငြးလာမယြ့ ခစွသြူကို ဘယလြိုအကှောငြးပှခကွနြဲ့ လကခြံမလဲဆိုတာကိုပေါ့။


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d