Wednesday, November 29, 2023
HomeRELATIONSHIPပုရိသတွေကို တစ်မျိုးစွဲလမ်းစေမယ့် မိန်းမသားတို့၏ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းများ

ပုရိသတွေကို တစ်မျိုးစွဲလမ်းစေမယ့် မိန်းမသားတို့၏ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းများ

အမွိုးသားတှဟော အမွိုးသမီးတှကေို ရုပကြလေးတဈခုလောကြ ကှကပြှီး သဘောကတွာမွိုး မဟုတပြါဘူး။ သူတို့စိတထြဲမှာ ထုတဖြောပြှောကှာခှငြးမရှိတဲ့ စံသတမြှတခြကွတြှလညြေး ရှိနပေါသေးတယြ။ တဈခါတရံမှာ ရုပဝြါဒကို အခှမခေံဘဲ သူတို့ သဘောကတွဲ့ အမူအယာလေးတှေ ပိုငဆြိုငပြှီဆိုရငလြညြး ခစွသြှားနိုငတြယဆြိုတာ Aunty May ရဲ့ ပ
ရိသတြ ကောငမြလေးတှေ သိထားသငြ့ပါတယြ။

(၁) အဝတအြစား

အဝတအြစားကိဈစရပမြှာ အမွိုးသမီးတှေ အထူးပှောဖို့ လိုမယတြော့ မထငပြါဘူး။ ဒါပမယြေ့ ပှောစရာလေးတှကလေညြး ရှိနပေါတယြ။ ကိုယဝြတခြငွတြာကို ကိုယဝြတတြာထကစြာရငြ ကိုယနြှဈသကသြဘောကတွဲ့ ကောငလြေး ဘယလြိုအဝတြ
အစားမွိုး သဘောကသွလဲဆိုတာကို သိပှီး အဝတအြစားစတိုငကြို ပှောငြးလဲကှညြ့လိုကပြါ။ အလိုလို ခစွလြာပါလိမြ့မယြ။ နောကတြဈခုက ရာသီဥတု၊ ခတြနေဲ့ လိုကဖြကတြဲ့ အဝတအြစားမွိုးကို ရှေးခယွဝြတဆြငတြတဖြို့ လိုပါတယြ။

(၂) ကိုယသြငြးရနံ့

ခှှေးဂလငွးပါတဲ့ သတတြဝါတိုငွး ကိုယပွိုငအွနံ့တှေ ရှိပါတယွ။ တဈခှို့က နှာခေါငွးက အလေ့အကငွှ့ ဖှဈနပှေီးတော့ ကိုယွ့ကောငမွလေးရဲ့ မူပိုငအွနံ့အသကကွို လူမမှငဘွဲ သိတာမှိုးတောငွ ရှိပါတယွ။ ဥပမာ တဈနရောရာမှာ ကောငမွလေးကို မတှေ့ရပမယွေ့ ကောငလွေး သုံးနကှေ ရမှေှေးနံ့လေး ရပှီး သူ့ကို ရှာမိတာမှိုး အမှိုးသားတောတွောမွှားမှား ကှုံဖူးပါ
လိမွ့မယွ။

(၃) အပှုံး
woman in collared shirt
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

အပှုံးဟာ လူတဈယောကမွှာ အလှဆုံးတှကေို ခှုံငုံဖောပွှနိုငတွဲ့ ကိုယပွိုငအွရညအွခငွှးတှေ ဖှဈပါတယွ။ အပှုံးတှမှောလညွး အမှိုးမှိုး ရှိပါတယွ။ ဟနဆွောငပွှုံး၊ ဖားပှုံး၊ မခှိပှုံး၊ မခံခငှပွှုံး၊ မခနွ့ပှုံး စတာတှပေေါ့။ ဒီအထဲမှာမှ အလှဆုံးနဲ့ အ
သနွ့စငဆွုံးကတော့ ဟနဆွောငမွှုကငွးမဲ့တဲ့ အပှုံးဖှဈပါတယွ။ အမှိုးသမီးတှဟော အဲဒီအပှုံးလေးကို ကောငွးကောငွး အသုံးခတှတရွငွ လငကွောငွးသားကောငွး မရှားပါဘူး။

(၄) အငှငွးအခုနပွှုခှငွး

ဒါကတော့ ကာယကံရှငွ ကောငလွေးနဲ့ အငှငွးအခုနွ ပှုတာကို ဆိုလိုတာပါ။ အမှိုးသားတှဟော သူတို့နဲ့ လာပှီး ငှငွး
ခုနတွဲ့သူတှရေဲ့ ဉာဏကွို အကဲဖှတတွတတွဲ့ ဓလေ့ရှိပါတယွ။ ငှငွးစရာမဟုတတွာကို ရှာကှံငှငွးတာမှိုးတော့ မဖှဈပါစနေဲ့။ သူနဲ့ ငှငွးစရာ ကှုံတဲ့အခါတိုငွး ကိုယွ့ဘကကွ ခကှကွလှကကွှ ပှနငွှငွးနိုငရွငွ သူ့စိတထွဲမှာ ဒီကောငလွေး တောလွှခညှလွားဆိုပှီး အမှတတွှေ ပေးမှာမလှဲပါဘူး။

man in black long sleeve shirt sitting on chair
Photo by cottonbro on Pexels.com
(၅) ခပဆွိုးဆိုး အမူအယာ

ခပဆွိုးဆိုး အမူအယာဆိုပှီး ဘီယာပုလငွးကိုငပွှီး လမွးမထကမွှာဆဲဆိုပှတာကို ဆိုလိုတာ မ
ဟုတပွါဘူး။ ကိုအောငရွငွ သီခငွှးထဲကလို အသညွးစှဲတဲ့ နှဲ့ဆိုးပှို-ပေါ့။ နှဲ့ဆိုး ဆိုးတာလေးတှေ၊ ကလေးတဈယောကလွို အပှဈကငွးစှာနဲ့ ဆိုးတာလေးတှေ၊ လူကှီးဆနဆွနွ ခေါငွးမာပှီး ဆိုးတာလေးတှကေို အမှိုးသားတှေ သဘောကတှတပွါတယွ။


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: