Friday, September 22, 2023
HomeRELATIONSHIPအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား(Love psycho test)

အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား(Love psycho test)

အခစွနြဲ့ပတသြကပြှီး ကိုယြ့ရဲ့ စိတနြစေိတထြားနဲ့ပတသြကပြှီး သိခငွသြူတှေ အတှကြ (Love psycho test) လေးတဈခုကို ပှောပှပေးခငွပြါတယြ။ဒီ မေး ခှနြးလေးတှကတေော့ အခစွအြပေါထြားတဲ့ သငြ့ရဲ့ စိတနြစေိတထြားတှနေဲ့ Re lationship တဈခုအပေါြ ထားတဲ့ သဘောထားနဲ့ပှူနာကှုံလာရငြ ဘယြ လို ရငဆြိုငဖြှရှငြေးတတလြဲဆိုတာကို တဈဖကလြှညြ့နညြးနဲ့ အဖှထေုတခြနြ့မှနြး ထားတာပါ။အရေးအကှီးဆုံး အခကွကြတော့ မေးခှနြးတှကေို ဖှပှေီးမှ အဖှကေို ကှညြ့ပါ။အဖှကေိုဖှတေဲ့ အခါမှာလညြး စိတထြဲမှာရှိတဲ့ အတိုငြး ရိုးရိုးသား သား ဖှပေေးပါ။

pinterest/Gathering Dreams

(၁)သငဟှာ သငှ့ကောငလှေး(သို့)ကောငမှလေးအိမကှို သှားနတယဆှေိုပါစို့။ အဲ့ဒီကိုရောကနှိုငတှဲ့ လမှးနှဈလမှးရှိတယှ။တဈလမှးက လမှးတိုတယှ၊လမှးေ ပါမှှာလညှး စိတဝှငစှားစရာကောငှးတာတှမရှေိဘူး။ပငှှးစရာကောငှးတယှ။ေ နာကတှဈလမှးကတော့ ပထမလမှးထကှ ပိုရှညတှယှ၊လမှးပေါမှှာလညှး စိတှ ဝငစှားစရာကောငှးတာတှေ အမှားကှီးရှိတယှ။အဲ့ဒီနှဈလမှးထဲက တဈလမှးကို ရှေးပါ။

(၂)လမြးမှာ နှငြးဆီပနြးခှုံနှဈခုကို တှေ့မယြ။တဈခုကတော့ နှငြးဆီနီ၊တဈခုက အဖှူရောငတြှေ ပှငြ့နမယြေ။သငကြ ပနြးအပှငြ့(၂၀)ခူးပှီး ခစွသြူကို ပေးမယြ။ဒီ ပနြးအရောငနြှဈမွိုးကို တဈမွိုးတညြးလား၊နှဈမွိုးရောစပပြှီး ဘယနြှဈပှငြ့ဆီ ယူမှာလဲ..?

crop person opening building door in sunlight
Photo by Charlotte May on Pexels.com

(၃)အိမကြိုရောကသြှားပှီ။အထဲက မိသားစုဝငတြဈယောကကြ တံခါးလာဖှငြ့ ပေးတယြ။ခစွသြူဘယမြှာ ရှိလဲဆိုပှီး မေးမှာလား ၊ကိုယြ့ဟာ ကိုယြ ဝငပြှီး တှေ့မှာလား.?

(၄)အခနြးဆီကို ရောကပြါပှီ။အခနြးထဲမှာ ဘယသြူမှ ရှိမနဘေူး။ပနြးတှကေို ဒီအတိုငြး ထားခဲ့မယလြို့ သငဆြုံးဖှတလြိုကတြယြ။အိပယြာပေါြ တငထြား ခဲ့မှာလား .? ပှူတငြးပေါကပြေါြ တငထြားခဲ့မှာလား..?

(၅)သငနွဲ့သငွ့ခစှသွူက ခရီးတဈခုအတူသှားတယွ။အခနွးသီးသနွ့နေ တယွ။ မနကရွောကခွဲ့ရငွ သငကွ ခစှသွူအခနွးကို သှားမယွ။သငသွှားတဲ့ အခှိနမွှာ သူအိပနွမယထွေငလွား၊နိုးနမယထွေငလွား..?

(၆)နောကဆွုံးမေးခှနွးပါ။ခစှသွူအိမကွနေ အိမပွှနခွှိနရွောကပွှီဆိုပါစို့။လမွးတို ကနေ ပှနမွှာလား၊လမွးရှညကွနေ ပှနမွှာလား..?မေးခှနွးတှေ အားလုံးကို သခှောစဉွးစားဖှပှေီးရငတွော့ အောကကွ အဖှကေို ကှညွ့လို့ရပါပှီ။

silhouette of kissing couple
Photo by luizclas on Pexels.com

#အဖွမြေား

(၁)ဒီနရောမှာပှောတဲ့ လမွးဆိုတာက သငွ့ရဲ့ ခစှခွရီးလမွးကို ရညညွှှနွးခငွှ တာပါ။လမွးတိုကို ရှေးရငွ သငကွ လူတဈယောကကွို လှယလွှယကွူကူ အ ခှိနတွိုတိုလေးအတှငွး ခစှမွိတတသွူပါ။သငွ့အတှကွ အခစှကွ အခှိနယွူဖို့ မလိုပဲ နှလုံးသားက ခစှခွငှတွယဆွိုရငွ ခကှခွငွှးကှီးလညွး ခစှပွဈလိုကတွတတွဲ့ သူမှိုးပါ။ခရီးရှညဆွိုရငတွော့ သငကွ လူတဈယောကကွို ခစှဖွို့ အခှိနွ ယူတတွ သူပါ။လှယလွှယနွဲ့မခစှတွတသွလို အခစှဆွိုတာ အခှိနယွူစဉွးစားရမယွ့ အရာ၊အခစှတွဈခု ပေါကဖွှားဖို့ အခှိနယွူမယဆွိုတဲ့ သူမှိုးပါ။

(၂)နှငွးဆီပနွးအရအတှကေကွတော့ သငွ့ရဲ့ relationship အပေါထွားတဲ့ Give & Take  ညှှနွးတာပါ။အဖှူရောငကွတော့ ခစှသွူဆီက ပှနပွှီး တုံ့ပှနမွှုကို သငမွှှောလွငွ့နတေဲ့ (take)ပမာဏကို ရညညွှှနွးတာပါ။အနီ ကတော့ သငကွပေးတဲ့ Give ပမာဏပါ။ဥပမာ အနီ(၁၈)ပှငွ့ အဖှူနှဈပှငွ့ဆိုရငွ (၉၀) ရာခိုငနွှုနွးလောကွ ခစှသွူကို ပေးဆပပွှီး သူ့ဆီကနေ တုံ့ပှနမွှု (၁၀)ရာ ခိုငနွှုနွးလောကကွို မှှောလွငွ့နသေူ၊(၁၀)ရာခိုငနွှုနွးလောကွ ရရငကွို ကှနပွေေ နတတသွူပါ။အနီရောငခွညွှးဆိုရငတွော့ သငကွ ခစှသွူကို ဘာမှမမှှောလွငွ့ပဲ ပေးဆပမွှုခညွှးသကသွကလွုပပွေးခငှသွူပါ။အဖှူကှီးဆိုရငတွော့ ကိုယကွ တဈ ခုပေးရငွ သူ့ဆီကလညွး တဈခု ပှနလွိုခငှသွူပါ။

silhouette of couple on seashore
Photo by Asad Photo Maldives on Pexels.com

(၃)ဒီမေးခှနွးကတော့ Relationship မှာပှူနာကှုံလာရငွ ဖှရှငွေးတတတွဲ့ သငွ့ရဲ့ ပုံစံပါ။တံခါး လာဖှငွ့ပေးတဲ့ မိသားစုဝငတွဈယောကယွောကကွို မေးမယွ ဆိုရငတွော့ သငကွ ပှူနာကို ရှောငတွတသွူပါ။ဘေးလူမှားဝငရွှငွးပေးမ လားလို့ မှှောလွငွ့ တတသွူပါ။ကိုယွ့ဟာကိုယွ ဝငမွယဆွိုရငတွော့ သငကွ ပှူနာတဈခုခု ပေါလွာရငွ ခကှခွငွှးလကွ၎င်းငျးငြးငွး ကိုယတွိုငွ ရှငွးတတသွူပါ။

(၄)ခစွသြူကို အခွိနတြိုငြးတှေ့ခငွတြာလား ဘယလြိုမွိုးလဲ ဆိုတာကို ရညညြှှနြး တာပါ။အိပယြာပေါြ တငမြယဆြိုရငတြော့ ခစွသြူမကွနြှာလေးကို အခွိနပြှညြ့ မှငနြခငွေတြယဆြိုတဲ့ သူမွိုးပါ။ပှူတငြးပေါကဘြောငမြှာ တငမြယဆြိုရငတြော့ သငဟြာ ခစွသြူမကွနြှာကို အခွိနပြှညြ့ကှီးတော့ တှေ့မနခငွေဘြူးဆိုတဲ့ သူမွိုးပါ။

silhouette photography of man and woman
Photo by Gabriel Bastelli on Pexels.com

(၅)နံပါတငွါးကတော့ သငွ့ရဲ့ ခစှသွူရဲ့  personality အပေါထွားတဲ့ သငွ့ရဲ့ သဘောထားပါ။အိပပွှောနွတယထွေငရွငတွော့ သငကွ သငခွစှသွူကို သူဖှဈေ နလို့ကို ခစှတွာဆိုတဲ့ သူမှိုးပါ။နိုးနတယဆွေိုရငတွော့ ခစှသွူကို သငွ့အတှကွ ပှောငွးလဲပေးစခငှတွောမှိုး သငွ့စိတထွဲမှာရှိနပေါတယွ။သူ့ရဲ့ အရှိအတိုငွး ကိုလညွး လကခွံပေးနိုငပွမယွေ့ သငွ့အတှကွ သူမှား တဈခှို့အရာတှကေို ပှောငွးလဲပေးဖို့ မှှောလွငွ့နသေူပါ။

(၆)အိမအွပှနလွမွးကတော့ သငွ့အခစှရွဲ့ သကတွမွးပါ။လမွးတို ဆိုရငတွော့ သငကွ အခစှကွို လှယလွှယနွဲ့အဆုံးသတတွတသွူ၊လမွးရှညဆွိုရငတွော့ တဈစုံတဈယောကကွို ခစှပွှီဆိုရငွ အကှာကှီးခစှတွတပွှီး မေ့ပဈဖို့ အရမွးအခှိနွ ယူရတဲ့ သူမှိုးပါ။


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: