Friday, September 22, 2023
HomeFashionခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ရွေးချယ်နည်း

ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ရွေးချယ်နည်း

Unicode version ဖှင့ွ အောကတွှငွ ဖတရွှုနိုငပွါသညွ

မိနွးကလေးတိုငွးရဲ့ အဝတဗွီရိုထဲမှာ ဂငွှးဘောငွးဘီအနညွးဆုံး တဈထညတွော့ ရှိကှမှာပါ။ဂငွှးဘောငွးဘီဝယတွဲ့ အခါမှာ ဘယလွိုမှိုးရှေးခယွှ ဝတယွူလေ့ရှိ လဲ လို့ မေးရငွ တောတွောမွှားမှားမှာ အဖှမရှေိပါဘူး။ကိုယနွဲ့ လိုကတွဲ့ ဂငွှးေ ဘာ ငွးဘီပုံစံဆိုတာ မိမိရဲ့ body shape အပေါမွှာ မူတညပွှီး တဈေ ယာ ကနွဲ့တ ဈယောကမွတူပါဘူး။ဒါကှောငွ့ လိုကဖွကတွဲ့ ဂငွှးဘောငွးဘီကို ဘယလွို ရှေး ခယှဝွယယွူရမလဲ ဆိုတာကို ပှောပှပေးခငှပွါတယွ။ပုံမှနအွားဖှငွ့တော့ body ပုံစံ(၅)မှိုးရှိပါတယွ။ဝိုငွး၊ထောငွ့မှနစွတုဂံ၊သဲနာရီ၊တှိဂံကို ပှောငွးပှနလွှနွ ထားတဲ့ ပုံ၊တှိဂံပုံပါ။

(၁)ဂငွှးအကပွှ

woman in white long sleeve shirt and blue denim jeans sitting on white floor
Photo by Anubhaw Anand on Pexels.com

ဒီလိုဂငွှးဘောငွးဘီမှိုးကတော့ တှိဂံကိုပှောငွးပှနလွှနထွားတဲ့ body နဲ့ လုံး ဝိုငွးတဲ့ body ပိုငရွှငတွှေ ရှောငရွမယွ့ ဘောငွးဘီပုံစံပါ။ဒီလို ဘောငွးဘီမှိုးကို ဝတမွယဆွိုရငွ အားသာခကှကွ တငပွါးနဲ့ခှထေောကရွဲ့ Shape ကိုလုံး ဝအထငွးသားပေါတွာကှောငွ့ ခှထေောကလွှတဲ့သူတှနေဲ့တငပွါးကှညွ့ကောငွး တဲ့ သူတှနေဲ့အရမွးလိုကပွါ။အားနညွးခကှကွတော့ ဂငွှးအကပှဖွှဈတာကှောငွ့ Shape မလှတဲ့ နရောရှိရငလွညွး အထငွးသားပေါနွတတပွေါတယွ။

(၂)Classic ဂငွှးစတိုငွ

ထောငျ့မှနျစတုဂံလို body shape ပိုငျရှငျတှကေလှဲရငျ အားလုံးနဲ့ လိုကျ ပါ တယျ။ဝတာကိုလညျး သိပျမသိသာစသေလို၊ဗိုကျခေါကျ၊တငျပါး၊ခါးတို့ကို သေ ခြာ ဖုံးကာပေးထားတဲ့ အတှကျ လုံလုံခွုံခွုံနဲ့ Classic ဖွဈတဲ့ စတိုငျမြိုးပါ။အရမျး ပိနျတဲ့body မြိုးနဲ့တော့ လုံးဝမလိုကျပါဘူး။

(၃)ခပပွှပှ ဂငွှးအပှဲစတိုငွ

ခတွဆနေဆွနဝွတစွားနထေိုငတွတတွဲ့ ကောငမွလေးတှနေဲ့ အရမွးလိုကွ ဖကပွှီး လုံးဝလူငယဆွနစွတေဲ့ စတိုငမွှိုးပါ။ဝိုငွးတဲ့ bodyနဲ့တှိဂံ ပုံစံ body မှိုးကတော့ ဒီလိုစတိုငကွိုရှောငပွါ။တငမွရှိတာကို ဖုံးပေးပှီး ခါး Shape ကို ပိုပုံပေါစွပေါတယွ။အားနညွးခကှကွတော့ ဝတတွဲ့သူကို နညွးနညွး ဝသှားေ စ၊အရပပွုသှားတယလွို့ ထငရွစပေါတယွ။

(၄)ခါးအမှငွ့စတိုငဂွငွှး

woman wearing a crop top standing beside a mirror
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

တှိဂံစောကထွိုးနဲ့အတညွ့ body ပိုငရွှငတွှေ ရှောငရွမယွ့ ပုံစံပါ။ခှထေော ကွ၊ခါးအလှကို ပေါစွပှေီး ဗိုကခွေါကကွိုဖုံးကှယပွေးနိုငပွါတယွ။ဝတဲ့ body ပိုငရွှငတွှနေဲ့လိုကပွါတယွ။

(၅)Medium- Rise ဂငွှး

တှိဂံစောကထြိုးနဲ့ထောငြ့မှနစြတုဂံ body ပုံစံမွိုးကလှဲရငြ ကနွတြဲ့ body အားလုံးနဲ့လိုကပြါတယြ။ဗိုကခြေါကကြို ဖုံးထားပေးနိုငတြယြ၊ဒါပမယြေ့ခါးကို တဈဖှောငြ့တညြး ပုံမွိုး ပေါကသြှားစပေါတယြ။

(၆)ခကှပွှုတဂွငွှးစတိုငွ

ဝိုငွး၊တှိဂံ ပုံစံတှေ ရှောငရွမယွ့ ဂငွှးဘောငွးဘီစတိုငပွါ။ဗိုကကွှှကသွား လှလှ ပိုငဆွိုငထွားသူတှေ ဝတသွငွ့ပှီး ကစှလွဈတဲ့ body ပိုငရွှငမွှိုးနဲ့ အရမွး လိုကပွါတယွ။ခှထေောကကွို ပိုတိုသှားသယောငထွငရွစပေါတယွ။ခါး လိုငွး ခှို့ယှငွးခကှရွှိရငတွော့ ပိုသိသာစပေါတယွ။

(၇)ဂငွှးအပှ(ခေါငွးလောငွးဘောငွးဘီစတိုငွ)

confident woman in jacket and jeans leaning on white wall
Photo by Sinitta Leunen on Pexels.com

ရငျ၊ပခုံးနဲ့body အစိတျအပိုငျးတှကေို ပိုသေးသှားသလို ထငျရစပေါတယျ။ အရပျပုတဲ့ ကောငျမလေးတှနေဲ့တော့မလိုကျပါဘူး။တွိဂံနဲ့ ထောငျ့မှနျစတိုဂံ ပုံစံ body ပိုငျရှငျတှလေညျး ရှောငျသငျ့ပါတယျ။

(၈)ခှထေောကအွဝိုငွးဂငွှး

ဒီလိုဂငွှးကတော့ လေးထောငွ့နဲ့တှိဂံ body ပုံစံ တှေ ရှောငသွငွ့ ပါတယွ။ေ ကာကကွှာငွးတှရှေိတဲ့ မိနွးကလေးတှေ ရှေးခယှသွငွ့ပါတယွ။ပိနသွှားတယလွို့ ထငရွစပေါတယွ။ခှထေောကနွဲ့ပေါငကွ ခှို့ယှငွးခကှတွှကေို ဖုံးကှယပွေးနိုငပွါတယွ။

Ref;/brightside


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: