Wednesday, November 29, 2023
HomeHAIRအိမ်မှာတင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ သဘာဝဆံသားကောက်ခရင်မ်

အိမ်မှာတင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ သဘာဝဆံသားကောက်ခရင်မ်

ဆံပငကွောကထွားသူ၊ ဒါမှမဟုတွ ပငကွိုဆံသားကောကသွူတှအတှကွေ အိမမွှာတငွ ပှုလုပနွိုငတွဲ့ သဘာဝဆံသား ကောကခွရငမွပွှုလုပနွညွးလေးကို မှှဝပေေးခငှပွါတယွ။ ကောကသွားတှေ ပေါလွှငပွှီး လှပသပရွပနွဖေို့အတှကွ အမှားစု ဟာ အသငွ့ဝယလွို့ရတဲ့ ဆံသားကောကပွုံသှငွးခရငမွတွှကေို ဝယသွုံးတတကွှပါတယွ။ ထိုခရငမွအွမှားစုမှာ ဆံသားကို ခှောကသွှေ့ပကှစွီးစတေဲ့ အယလွကွိုဟောနဲ့ ဓာတုပဈစညွးတှေ ပါဝငတွာကှောငွ့ ရရှညစွှေဲသုံးမယဆွိုရငွ ဆံသားအတှကွ ရော ဦးရပှေားအတှကပွါ အနတြရာယရွှိနိုငပွါတယွ။ ဒါကှောငွ့ သဘာဝပဈစညွးလေးတှနေဲ့ အိမမွှာတငွ သကသွာစှာ ပှုလုပနွိုငတွဲ့ ခရငမွပွှုလုပနွညွးလေးကို ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

လိုအပျမယျ့ပစ်စညျးမြား

  • သြှားစောငျးလကျပတျအနှဈ လကျဖကျရညျဇှနျးနှဈဇှနျး
  • အုနျးဆီ လကျဖကျရညျဇှနျးနှဈဇှနျး
  • Shea Butter လကျဖကျရညျဇှနျးနှဈဇှနျး
photo of a hair mask bottle on a rock
Photo by cottonbro on Pexels.com

ပှုလုပပွုံ

  • ပါဝငပွဈစညွးမှားအားလုံးကို ပနွးကနလွုံးတဈလုံးထဲမှာ နှံ့သှားအောငွ မှှပေေးပါ။
  • ရစေိုနတေဲ့ဆံသားကို ဆံနှယတွှရေဲ့တဈဝကလွောကကွနေ အဖှားအထိ လိမွးပေးပါ။
  • လိမွးနရငွေးနဲ့ ဆံနှယလွေးတှကေို အစု အစုလေးတှကေိုငပွှီး ကောကသွားပိုပေါအွောငွ လိမပွေးပါ။
  • ယခငပွှုလုပနွကအှတေိုငွး ဆံပငကွို အခှောကခွံပါ။ သဘာဝအတိုငွး အခှောကခွံထားခှငွးနဲ့ dryer မှုတခွှငွးထဲက နှဈသကရွာကို ပှုလုပနွိုငပွါတယွ။
  • ခေါငွးလှှောပွှီးတိုငွးမှာ ပုံကတှဲ့ ဆံသားအခှအလေိမလွေးတှဖှဈအေောငွ ဒီအတိုငွး ပှုလုပပွေးပါ။
a woman washing her hair
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

သွှားစောငြးလကပြတအြနှဈဟာ သဘာဝဂယွလြဖြှဈလို့ ဈေးကှကထြဲမှာ ရောငြးခနွတေဲ့ ဓာတုပဈစညြးတှေ ပါဝငတြဲ့ ဆံသား ပုံသှငြးဂယွလြမြွားထကြ မွားစှာအစှမြးထကကြောငြးမှနပြါတယြ။ ဒါ့အပှငြ အစိုဓာတကြို ထိနြးသိမြးပေးပှီး ဆံသားပကွစြီး ခှငြးတှကေို ကုသပေးနိုငတြဲ့အတှကြ ဆံသားတှေ ပကွစြီးနတေဲ့သူတှအတှေကြ တဈခကွခြုတြ နှဈခကွပြှတြ အကွိုးရရှိနိုငြ မှာ ဖှဈပါတယြ။

အုနွးဆီကတော့ ဆံပငကွိုသနစွှမွးကနွှးမာစပှေီး ခှောကသွှေ့နတေဲ့ ဦးရပှေားနဲ့ ဆံနှယတွှကေို အစိုဓာတဖွှညွ့တငွးပေး နိုငကွာ အဆိပအွတောကတွှကေို ကငွးစငစွနေိုငပွါတယွ။

Shea Butter ကတော့ ဆံသားကို ပြော့ပြောငျးခှနှေယျပွီး သဘာဝကတြဲ့ ဆံခှလေိပျလေးတှဖွေဈနပွေီး တောကျပွောငျ လှပတဲ့ ဆံကသော ရရှိစနေိုငျပါတယျ။ Shea butter ကို စူပါမားကတျမြားမှာ အလှယျတကူ ဝယျယူရရှိနိုငျပါတယျ။

ဒီလိုအစှမြးထကလြှတဲ့ ပါဝငပြဈစညြးတှေ ပေါငြးစပထြားတဲ့ ဆံသားကောကြ ပုံသှငြးခရငမြဖြှဈလို့ ဆံပငအြကောကကြှိုကြ သူပွိုမမွေားအတှကြ လကစြှဲဖှဈသှားပါလိမြ့မယနြောြ။

Auntymay Team မှ စီစဉတြငဆြကသြော http://www.auntymay.com တှငဖြောပြှပါရှိသော သတငြးမွား၊ သတငြးဆောငြးပါးမွား၊ဘာသာပှနဆြောငြးပါးမွားကို မညသြညြ့ Facebook စာမကွနြှာ ၊ Website မွားတှငမြဆိုပှနလြညကြူးယူ ဖောပြှခှငြးကို ခှငြ့မပှုပါကှောငြး အသိပေး ကှညောအပပြါသညြ။

Source: styletips101

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: