Friday, September 22, 2023
HomeRELATIONSHIPဖွင့်မပြောပေမယ့်သင့်ချစ်သူကောင်လေးက သင့်ဆီကနေလိုချင်တဲ့အရာ(၈)ချက်

ဖွင့်မပြောပေမယ့်သင့်ချစ်သူကောင်လေးက သင့်ဆီကနေလိုချင်တဲ့အရာ(၈)ချက်

ကဲ Auntymay ရဲ့ မိနွးကလေး ပရိတသွကကွှီးကို မေးခငှတွယွ။ ခစှသွူရှိလား။ မရှကပွါနဲ့လေ။ ဒါက ရှကွ
ရမဲ့အရာမှ မဟုတတွာပဲ။ အငွး ဟုတပွါပှီ။ ခစှသွူ ရှိတယွ ထားပါတော့။ သငွ့ခစှသွူကောငလွေးက သငွ့
ဆီကနေ နှုတကွနေ ဖှငွ့မပှောဘဲ လိုခငှတွဲ့အခကွှ (8)ခကွှ ရှိပါတယွ။ သငကွ ဒါကို အရငကွ မသိဘူး
ဆိုရငွ အခု ဖတကွှညွ့လို့ သိပှီးတဲ့ နောကပွိုငွး သငွ့ခစှသွူကို သူလိုခငှတွဲ့ အရာလေးတှေ ဖှညွ့စှမွးပေး
ပှီး သာယာတဲ့ ဘဝလေးကို လကတွှဲနိုငကွှပါစေ။

1. လေးစားမှု

selective focus photo of man lifting up his woman
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

အထူးသဖှငြ့ ကိုယြ့ခစွသြူရဲ့ လေးစားမှုကိုတော့ ယောကြွားတိုငြး ခံယူခငွကြှပါတယြ။ အဲဒီလို လေးစား
ခံရဖို့လညြး သူ့နညြးသူ့ဟနအြတိုငြး ကှိုးစားနကှတောပါဘဲ။ ဒါပမယြေ့ ကောငမြလေးဘကကြ အဲဒီလို
တလေးတစား ဖှဈပှဖို့ ပကွကြှကတြဲ့အခါမွိုးမှာ သူ စိတဓြာတကြှတတပြါတယြ။ တဈခုရှိတာက လေး
စားတယဆြိုတာ ထိုငြ ကနတြော့မှ မဟုတပြါဘူး။ သူရဲ့ ပညာဉာဏကြှီးမှု၊ ဦးဆောငနြိုငမြှု၊ အကာအကှယြ
ပေးမှု စတာတှကေို သငကြ ကောငြးကောငြး အသိအမှတပြှုပေးရပါမယြ။

2. မှတနြိုးမှု

ခစှတွာနဲ့ မှတနွိုးတာ မတူပါဘူး။ တူတယဆွိုရငွ စကားလုံး ကှဲပှားနစရော ဘယရွှိမှာလဲ။ မှတနွိုးတယွ
ဆိုတာက တဈစိမွ့စိမွ့တှေးလေ သူ့ကို ပိုပိုခစှလွေ-ဆိုတဲ့ love him very very much ပေါ့။ သငွ့ခစှသွူ
ဟာလညွး သငွ့ရဲ့ လေးစားမှတနွိုးမှုကို ရခငွှ ယူခငှသွူ ဖှဈပါတယွ။

3. အယုံကှညဆွုံးတိုငပွငဖွောွ

ဒါလညွး ဘယယွောကွှားမှိုးမဆို လိုခငှကွှတယွ။ အမှိုးသမီးရဲ့ ယုံယုံကှညကွှညတွိုငပွငဖွောွ ဖှဈမှ
သူတို့မှာ ဘယလွို ကှံရညဖွနရွညွ၊ လုပရွညကွိုငရွညွ ရှိတယဆွိုတာ သူခစှတွဲ့သူက သိမှာကိုး။

4. အနီးစပဆွုံးအားပေးသူမှား

couple sitting at the table
Photo by cottonbro on Pexels.com

မိနွးကလေးတဈယောကဟွာ ယောကွှားတဈယောကွ ပှောရွှှငဖွို့ မငွးသမီးတဈယောကလွို အောငွ
မှငနွဖေို့ သူတို့က ဆနဒြမရှိကှပါဘူး။ ဒါပမယွေ့ ခစှသွူ မိနွးကလေး အောငမွှငတွဲ့အခါ သူတို့ကပဲ
ပထမဆုံး ပှေ့ဖကွ အောငပွှဲခံခငှကွှသလို၊ ခစှသွူ မိနွးကလေး စိတသွောက ရောကနွရငလွေညွး
သူကလညွး ပှေ့ဖကွ နှဈသိမွ့လိုပါတယွ။

5. စကားခှိုခှိုနဲ့ ပှောတာကို လိုခငှတွယွ

ယောကွှားသားဆိုတာ လူတှကေ သဏဍြနအွရ ကှမွးတမွးခငွှ ကှမွးတမွးမယွ၊ အငမွတနမွှ သိမမွှေ့
နုညံ့တာကို ကှိုကတွဲ့ အမှိုးပါ။ သညတွော့ အမှိုးသမီးလုပသွူက သူတို့ကို စကား မောကမွောကမွာ
မာ ပှောတာမှိုးထကွ စကားခှိုခှို ပှောတာကို ပိုပှီးလိုခငှကွှပါတယွ။ မိနွးမတှအနနေေဲ့လညွး
“ မိနွးမတှရေဲ့ အား … နှုတဖွှားမှာရှိတယွ ”ဆိုတာကို ကောငွးကောငွး အသုံးခတှတပွါစေ။

6. ဘာလုပလွုပွ တိုကတွိုကတွှနွးတှနွးရှိစခငှတွေယွ။

ဒါကတော့ ဘယသွူပဲဖှဈဖှဈ ကိုယွ့ခစှသွူ ကိုယွ့မိနွးမက မောငရွယွ အဲဒါလေး လုပလွိုကပွါလားလို့
လိုလိုခငှခွငွှ တိုကတွှနွးတဲ့အခါမှိုးမှာ ပှောပွှောကွှီး လုပပွေးပါတယွ။ အိပယွာထရငတွောငွ မောငွ
ထတော့နေ (7)နာရီတောငွ ထိုးပှီး ခစွှ ကောဖွီဖှောထွားလိုကမွယွ-ဆိုရငွ အိပယွာကနေ ငေါကကွ
နဲ ထထိုငတွဲ့လူတှလေေ။ စကားပုံလညွး ရှိသားပဲ “အမေ ပှောရငွ တဈလ … မယားပှောရငွ တဈည
”တဲ့။

7. ခှီးကှူးခှငွး

man and woman sitting on a bed having breakfast
Photo by Ba Tik on Pexels.com

ဘာလုပလြုပြ မိနြးမလုပသြူ ခစွသြူဖှဈသူက ခွီးကွူးတာ သူတို့က ပိုလိုခငွပြါတယြ။ ခွီးကွူးခှငြးဟာ
သူတို့အတှကတြော့ အားဆေးပါဘဲ။ ဒါကှောငြ့ အလှနသြေးငယတြဲ့ လုပငြနြးဆောငတြာလေး ဖှဈ
ပါစေ မောငကြ တောလြိုကတြာကှာ … ယောကြွားက သိပြ ဉာဏကြောငြးတာပဲ-စသဖှငြ့ ခွီးကွူး
ပေးပါ။

8. လှတလြပခြငွတြယြ

လှတလြပခြငွတြယဆြိုတာ သငြ့လကအြောကြ ရုနြးထှကပြှေးလိုတဲ့ ဆနျဒကို ဆိုလိုတာ မဟုတပြါ
ဘူး။ သငဟြာ သူ့ လုပဆြောငမြှုမှနသြမွှကို ဘာမှ ဖိအားပေးခှငြးမရှိဘဲ၊ အတိုကအြခံ ပှုခှငြးမရှိ
ဘဲ၊ နားလညသြဘောပေါကြ ပေးတာကို ဆိုလိုပါတယြ။

Si Si (auntymay)

Source: allowsmentalk


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: