Monday, December 11, 2023
HomeRELATIONSHIPစာအုပ်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးများကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်သင့်သည် အချက်(၈)ချက်

စာအုပ်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးများကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်သင့်သည် အချက်(၈)ချက်

သငဘွ၀ လကတွှဲဖောအွဖှဈ မိနွးကလေးတဈယောကကွို ရှေးခယှတွော့မယဆွိုရငတွော့ သူ့ရဲ့ဆံပငကွ ဘယလွောကရွှညနွတော၊သူရဲ့ ခနဓြာကိုယကွ ဘယလွောကဖွှောငွ့တာ၊သူက ဘာဘှဲ့တှရထေားတာ ဆိုတဲ့အရာတှကေို ခဏလောကမွေ့လိုကပွါ။သငွ့အနနေဲ့ မိနွးကလေးတဈယောကကွို တဈသကလွုံးလကတွှဲဖို့စဉွးစားနတယဆွေိုရငတွော့ သူမဟာ စာဖတတွဲ့ သူတဈယောကလွားဆိုတဲ့အခကှကွို  အခှခေံစဉွးစားဖို့လိုအပပွါတယွ။စာအုပခွစှမွှတနွိုးသူတှေ၊စာကှညွ့တိုကမွှာပဲ အောငွးနတတတွေဲ့သူတှဟော သငွ့လကတွှဲဖောအွဖှဈရှေးခယှသွငွ့တဲ့ သူတှထေဲမှာ ထိပဆွုံးက ရှိနသငွေ့ပှီး စာအုပစွာပေ ခစှမွှတနွိုးတဲ့ မိနွးကလေးတှကေို လကတွှဲဖောအွဖှဈရှေးခယှသွငွ့တဲ့ အခကွှ (၈) ခကှကွို Auntymay ပရိတသွတကွှီးအတှကွ ဖောပွှလိုကပွါတယွ။

၁။ သူမဟာဉာဏျရညျ မွငျ့မားတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈတယျ။

စာအုပတွှေ ပိုဖတလွလေေ သူမဟာ လောကကှီးအကှောငွးပိုသိလပေါပဲ။ဒါအပှငွ့ နေ့စဉစွာအုပဖွတတွဲ့ မိနွးကလေးတဈယောကဟွာ သူမရဲ့ စိတဓွာတကွိုကှံခိုငစွဖေို့ လေ့ကငွှ့ခနွးပုံမှနပွှုလုပနွတောဖှဈပါတယွ။သငွ့အနနေဲ့ ဘဝလကတွှဲဖောအွဖှဈမိနွးကလေးတဈယောကကွို ရှေးခယှမွယဆွိုရငွ ရုပရွညသွာမဟုတဘွဲ စိတဓွာတပွိုငွးဆိုငရွာလှပတဲ့ မိနွးကလေးမှိုးကို ရှေးခယှဖွို့လိုအပပွါလိမွ့မယွ။

၂။သငျ့ကို အကောငျးဆုံး ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။

စာအုပမြွားဖတလြေ့ရှိတဲ့ မိနြးကလေးတဈယောကဟြာအကှောငြးအရာ အမွားကှီးကို သိရှိထားတဲ့ လူတဈယောကဖြှဈပါတယြ။အကှောငြးအရာ မွားစှာကို သိရှိထားတဲ့ လကတြှဲဖောတြဈယောကဟြာ ဘ၀ ခရီးကို လွှောကလြှမြးရာမှာ ရုပခြွောတာထကြ အသုံးဝငကြှောငြး သငတြှေ့ရှိလာမရမှာဖှဈပါတယြ။

၃။ သူမဟာစကားပွောကောငျးသူ တဈယောကျဖွဈတယျ။

စာအုပဖြတတြဲ့ သူတောတြောမြွားမွားဟာ တညငြှိမသြှားတတကြှပါတယြ။တညငြှိမသြှားလို့ သူတို့ဟာ လူတှနေဲ့ စကားမပှောတတဘြူးလို့တော့ မထငလြိုကပြါနဲ့။စာအုပမြွားစှာကို ဖတလြေ့ရှိတဲ့ မိနြးကလေး တဈယောကအြနနေဲ့ သငပြှောသမွှ စကားတိုငြးနဲ့ ဆကစြပနြတေဲ့ အကှောငြးအရာတှအေားလုံးကို သိရှိနပှေီး သငပြှောသမွှ စကားတိုငြးကို သခွော နားထောငပြေးတတတြဲ့ သူတဈယောကလြညြး ဖှဈပါတယြ။

၄။သူမဟာစိတျကူးစိတျသနျးကောငျးမှနျတယျ။

woman reading an old book
Photo by Kha Ruxury on Pexels.com

ဇာတလွမွးဇာတအွိမကွောငွးမှနတွဲ့ ဝထတြုတဈပုဒကွို ဖတနွိုငဖွို့ဆိုတာ တောရွုံတနရွုံ စိတကွူးစိတသွနွး ကောငွးမှနရွုံနဲ့ မရပါဘူး။ဒါကှောငွ့ စာအုပစွဖတတွဲ့ သူတောတွောမွှားမှားဟာ ကာတှနွးစာအုပလွေးတှနေဲ့ပဲ အစပှုခဲ့ရတာပါ။စိတကွူးစိတသွနွးကောငွးမှနတွဲ့ မိနွးကလေးတဈယောကဟွာ အလှနပွှောရွှှငတွတတွဲ့ သူတဈယောကဖွှဈပှီး စိတကွူးစိတသွနွး အသဈမှားအမှဲ ထှကပွေါနွတေဲ့ သူတဈယောကဖွှဈပါတယွ။

၅။ သူမဟာ ရညမြှနြးခကွကြှီးတဲ့ သူတဈယောကဖြှဈတယြ။

စာအုပဖွတတွယဆွိုတာ စာအုပအွဆုံးထိ ရောကအွောငဖွတသွှားဖို့ ရညမွှနွးခကှရွှိမှရတာပါ။စာအုပဖွတနွစဉွေ ဘယလွောကအွိပခွငှခွငွှ၊စာအုပဘွယလွောကထွူထူ ပှီးအောငဖွတမွယဆွိုတဲ့ ရညမွှနွးခကှနွဲ့ ဖတတွဲ့သူတဈယောကဟွာ ဘဝမှာလညွး သူမ ဖှဈနိုငတွဲ့ အဆုံးစှနအွထိ ကှိုးစားမဲ့ ဆိုတဲ့ ရညမွှနွးခကှနွဲ့ ရှငသွနတွဲ့ မိနွးကလေး ဖှဈပါတယွ။

၆။ သူမဟာ တဈယောကျတညျးနနေိုငျတယျ။

စာကှမြးပိုး မိနြးကလေးတဈယောကဟြာ စာအုပတြဈအုပနြဲ့ ဆိုရငြ သူ့ဘာသာ တဈယောကတြညြး နတတေပြါတယြ။သူမ စာဖတနြတေဲ့ အခွိနတြှဆေို ဘယသြူ့ကိုမှ အနှောငြ့အယှကမြပေးတော့ပါဘူး။တဈယောကတြညြးနတတေတြဲ့ မိနြးကလေးတှဟော လကတြှဲဖောကြောငြးတှဖှဈေပှီး သငြ့ကိုပဲ အမှဲ မမှီခိုနပေါဘူး။

woman reading a book while leaning on a window pane
Photo by cottonbro on Pexels.com

၇။  ခကွကြွ လကကြတွှေးခေါနြိုငသြူ ဖှဈတယြ။

စာအုပဖွတတွဲ့ သူတှဟော ဘယအွရာရဲ့ လောငွးရိပအွောကမွှာမှ ရှိမနဘေဲ ကှိုးကှောငွးကကှ ခှဲခှမွးစိတဖွှာနိုငတွဲ့ သူတှေ ဖှဈကှပါတယွ။ဒီလိုခှဲခှမွးစိတဖွှာနိုငတွဲ့ အရညအွခငွှးကှောငွ့ ဘ၀ ရညမွှနွးခကှတွှေ ၊ဆုံးဖှတခွကှတွှေ ခမှှတတွဲ့ အခါမှာ အားကိုးရတဲ့ မိနွးကလေးမှိုးဖှဈပါတယွ။

၈။ သငြ့ကို စာအုပဖြတဖြို့တှဲခေါသြှားနိုငတြယြ။

သငကြ စာအုပဖြတသြူတဈယောကမြဟုတဘြူးဆိုရငြ စာအုပဖြတတြဲ့ မိနြးကလေးတဈယောကကြ စာအုပဖြတဖြို့ သငြ့ကို တိုကတြှနြးသှားမှာ ဖှဈပှီး သငသြူ့ကိုရှေးခယွခြဲ့တာ ဘယလြောကကြံကောငြးလဲဆိုတာကို အခွိနကြှာလာတာနဲ့ အမွှ သိလာမှာ ဖှဈပါတယြ။


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d