Friday, September 22, 2023
HomeHEALTHရင်သားကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ အသီးအနှံ(၇)မျိုး

ရင်သားကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ အသီးအနှံ(၇)မျိုး

အမှိုးသမီးမှား ဘဝမှာ သိရခကခွဲ့တဲ့ ရောဂါတှထေဲမှာ ရငသွားကငဆွာနဲ့ သားအိမခွေါငွးကငဆွာတို့
ပါဝငပွါတယွ။ မှနမွာအမှိုးသမီးထုဟာ အရှကအွကှောကလွညွး ကှီးသူမှားဖှဈလို့ အဲဒီကငဆွာရောဂါ
တှကေို ကှားဖူးနားဝသာရှိပှီး ဘယလွိုပုံစံဆိုတာကိုလညွး သိတဲ့သူ နညွးပါတယွ။ တကယလွို့ ကိုယွ့မှာ
အဲဒီ ရောဂါရှိနပှေီလို့ သံသယရှိခဲ့ရငလွညွး ဆေးရုံဆေးခနွးသှားဖို့ ရှကနွတောနဲ့ အခါလှနွ ဘေးထှကွ
ဆိုးကှိုးအဖှဈ အသကတွှေ တိမွးပါး ခဲ့ရတာ မနညွးပါဘူး။ ဒီရောဂါမှိုးတှဟော ကိုယတွိုငွ စမွးသပတွဲ့
နညွးတှေ ကမွှးမာရေးဝနကွှီးဌာနက ဖှနွ့ဝထေားတာ ရှိသလို၊ အခါမလပွ စမွးသပနွဖေို့လညွး လိုအပွ
ပါတယွ။ ရောဂါလို့ သံသယ အနညွးငယမွှှ ရှိရုံနဲ့ ဆေးရုံဆေးခနွးကို မှနမွှနပွှသငွ့တဲ့ ရောဂါမှိုးတှေ
ဖှဈပါတယွ။ ဒါကှောငွ့မို့ အမှိုးသမီးထုကှီးအတှကွ အနတြရာယွ
ကှီးလှတဲ့ ရငသွာကငဆွာကို ကာကှယနွိုငစွှမွးရှိတဲ့ သီးနှံ (၁၀)မှိုးကို မှှဝလေိုကပွါတယွ။

၁။ နနှငွးပငွ

နနှငွးဟာ ခငွှး(ဂငွှး)နဲ့ ဆငတွူပှီး အခှောကခွံနလှနွေးကာ အမှုနွ့ကှိတလွိုကပွါက အလှနမွှှေးကှိုငတွဲ့
နနှငွးမှုနွ့ကို ရစပေါတယွ။ အဲဒီ နနှငွးမှုနွ့ဟာ အဆုတကွနေ ဖှနွ့ဆငွးလာတဲ့ ရငသွားကငဆွာအမှဈတှေ
ကို မဖှဈပေါအွောငွ ကာကှယပွေးနိုငလွို့ နေ့စဉွ ပုံမှနွ တဈဇှနွးခနွ့ သုံးဆောငပွေးသငွ့ပါတယွ။

၂။ ခရမွးခဉှသွီး
tomato top of white ceramic plate
Photo by PhotoMIX Company on Pexels.com

ခရမွးခဉှသွီး လှယလွှယရွလို့ ဘာမှ ကောငွးကှိုးမပေးနိုငဘွူး မထငပွါနဲ့။ ခရမွးခဉှသွီးမှာပါတဲ့ lycopene
ဓာတဟွာ ရငသွားကငဆွာကို တိုကဖွှတနွိုငသွလို အခှား ကနွှးမာရေး ကောငွးကှိုးတှလညွေး အမှားကှီး
ရှိပါသေးတယွ။

၃။ ထောပတသွီး

အောကျမွနျမာပွညျ ထှကျကုနျဖွဈတဲ့ ထောပတျသီးမှာ oleic acid ဓာတျ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျလို့ ပုံမှနျစားသုံး
ပေးတဲ့ အမြိုးသမီးမြားကို ရငျသားကငျဆာ ဖွဈစခွေငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။

၄။ လကျဖကျခွောကျ
green tea with dry brew and teapot
Photo by ric perin on Pexels.com

လကဖွကခွှောကွ ခပထွားတဲ့ ရနှေေးကှမွးမှာ EGCG ဆိုတဲ့ ဒှပပွေါငွး ပါဝငပွါတယွ။ ရငသွားကငဆွာဆဲလွ
တှေ ဖှဈခှငွ့မပေးဘဲ အမှဈပကွှ ခှမှေုနွးနိုငသွလို ရငသွားကငဆွာရောဂါ ခံစားနရသေူမှားကိုလညွး ရောဂါ
ပိုးခနဓြာကိုယအွနှံ့ ပှံ့နှံခှငွးမှ ကာကှယပွေးပါတယွ။

၅။ ကှကသွှနဖွှူ

ဆေးဘကဝွငလွှတဲ့ ကှကသွှနဖွှူမှာ လူကို အကှိုးပှုစနေိုငတွဲ့ အာနိသငတွှေ အမှားကှီးပါဝငပွါတယွ။
ကငဆွာရောဂါပိုး ပါလာတဲ့ အသားတှကေိုတောငွ ကှကသွှနဖွှူနဲ့ ရောနှောခကှပွှုတရွုံနဲ့ ကငဆွာရောဂါပိုး
တှေ သစနေေိုငတွဲ့အထိ ကှကသွှနဖွှူက အစှမွးထကလွှပှီး နေ့စဉွ စားသုံးသငွ့ပါတယွ။

၆။ ပနွးမုနလွာ/ပနွးဂေါဖွီ
person holding cauliflower
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

မှနမြာပှညြ ထှကကြုနဖြှဈတဲ့ ပနြးမုနလြာ/ ပနြးဂေါဖြီမှာ indole-3-carbinol ဆိုတဲ့ ဓာတကြ အမွိုးသမီးတှေ
ရငသြားကငဆြာဖှဈနိုငခြွကေို ကာကှယပြေးပါတယြ။ ရငသြားကငဆြာသာမက သားအိမခြေါငြးကငဆြာ၊ မှဲ့
ကငဆြာ၊ နှလုံး/အသဲကငဆြာတို့ကိုပါ ကှိုတငကြာကှယပြေးနိုငစြှမြးရှိတဲ့ သဘာဝလကဆြောငြ ဖှဈပါတယြ။

၇။ ဟငြးနုနှယြ

အာရှတိုကျမြားထဲမှာတော့ ဟငျးနုနှယျရှကျ မွနျမာနိုငျငံလောကျ ပေါတဲ့နိုငျငံ သိပျမရှိပါဘူး။ အာဟာရဓာတျ
ကွှယျဝလှတဲ့ ဟငျးနုနှယျမှာ ကငျဆာရောဂါကို ကာကှယျတိုကျဖွတျပေးနိုငျတဲ့ ဒွပျပေါငျးတှေ အမြားကွီး ပါ
ဝငျပါတယျ။

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: