Friday, September 22, 2023
HomeRELATIONSHIPချစ်သူကောင်လေးကို မပြောသင့်တဲ့စကား(၅)ခွန်း

ချစ်သူကောင်လေးကို မပြောသင့်တဲ့စကား(၅)ခွန်း

မိနွးကလေးတှေ အမှားစုဟာ စိတထွဲက မပါဘဲ တဈစုံတဈယောကကွို မခံခငှအွောငွ ပှောတတပွါတယွ။
တဈခါတလေ အပှောသွဘောမှိုးလို့ သတမွှတလွို့ရပမယွေ့ တဈခါတလကတှေော့လညွး ယောကွှာလေး
တှရေဲ့ စိတထွဲမှာ နာကညွှးမှုတှဖှဈတေတသွလို တဈခှို့မေးခှနွးမှားကတှော့လညွး သိကခြာတရားကို ရိုကွ
ခရှာရောကပွါတယွ။ တဈခါတဈလေ အဖုအထဈသေးသေးလေးတှကနေေ တဖှညွးဖှညွးကှီးမားလာပှီး
လမွးခှဲကှတဲ့အထိတောငွ ဖှဈတတပွါတယွ။ ဒီတော့ ဒီလို ဘာမဟုတတွဲ့ အဖုအထဈလေးတှကှေောငွ့
စိတမွညဈရအောငွ အောကမွှာတော့ ယောငွကြှားလေးတှကေို  မပှောသငွ့တဲ့ စကား(၅)ခှနွးကို ဗဟုသုတ
အနနေဲ့ ဖောပွှပေးလိုကပွါတယွ။

1. ငါ့ကိုခစှရွငွ နငသွိသငွ့တယွ။

a couple holding their hands while sitting in a cafe
Photo by cottonbro on Pexels.com

တဈခါတလေ ကောငမွလေးက ကောငလွေးအပေါမွှာ တဈခုခုကို စိတတွိုငွးမကတှာ ဖှဈတဲ့အခါ အဲဒီလို
လုပရွပမွှိုးကို မကှိုကဘွူးလို့ ပှောမယွ့အစား ငါ့ကို ခစှရွငွ နငွ ဒါမှိုးလုပမွှာမဟုတဘွူး၊ အဲဒီလို လုပတွာ
ငါ့ကို မခစှဘွူးဆိုတဲ့သဘောလား၊ အဲဒီကောငမွတှနေဲ့ စကားပှောတော့ ငါ့ကို မခစှဘွူးဆိုတဲ့ အဓိပပြါယပွေါ့-ဆိုတာမှိုးလေးတှဟော ယောကွှားလေးတဈယောကအွဖို့ အတောလွေး စိတကွဉွှးကှပစွတေဲ့ မေးခှနွးဖှဈ
ပါတယွ။

2. ယောကြွားမပီသဘူး။

ယောကွှားပီသခှငွး မပီသခှငွးကိဈစမှာ ခနဓြာဗဒနေဲ့ စိတပွိုငွးဆိုငရွာ ကှှမွးကငှသွူတှတေောငွ အငှငွးပှား
နတေဲ့ အခကှတွှေ ရှိပါတယွ။ ဘာပဲဖှဈဖှဈ အဲဒီလို စကားမှိုးအပှောခံရတဲ့ ယောကွှားဟာ သူ့ကို မိနွးမ
လိုမိနွးမရသမားလို့ ပှောတာကို သှယဝွိုကပွှောရာရောကတွဲ့အတှကွ မိနွးကလေးတှဘကကွေ ရှောငွ
ကှဉရွမှာပါ။

3. အဲဒီကောငျမလေးက လှသလား။

တဈခါတလေ မိမိခစှသွူနဲ့ နီးစပတွဲ့ သူငယခွငွှး မိနွးကလေးတှေ ရှိတတပွါတယွ။ အကှောငွးတိုကဆွိုငွ
လို့ အဲဒီကောငမွလေးအကှောငွး ရောကသွှားတဲ့အခါမှိုးမှာ ကိုယွ့ရညွးစားကို အကဲစမွးတဲ့သဘောမှိုး
နဲ့ အဲဒီကောငမွလေးက လှသလား-လို့ မေးလိုကတွာမှိုးဟာ သူစိတအွခနွ့မသငွ့တဲ့အခှိနမွှိုးဆို စိတဆွိုး
သှားနိုငပွါတယွ။  ဒီမေးခှနွးဟာလညွး သူ့ဟာသူနတေဲ့ ကောငမွလေးရဲ့ သိကခြာတရားကို သှယဝွိုကွ
ခှိုးနှိမရွာရောကပွှီး မိနွးမခငွှး ကိုယခွငွှးစာမှုမရှိတာကို ပှသရာရောကစွပေါတယွ။ ဒါ့အပှငွ ကိုယွ့ရညွး
စားရဲ့ သိကခြာကိုလညွး ထိပါးစလေို့ ရှောငကွှဉရွမှာဖှဈပါတယွ။

4. ငါ့ကို ဘယျတော့လကျထပျမှာလဲ။

woman about to kiss the man at the forest
Photo by Vitor Lima on Pexels.com

ဒီမေးခှနွးက ဘယလွောကပွဲ ခစှသွကရွှညရွှညွ မမေးသငွ့တဲ့ မေးခှနွးထဲမှာ ပါပါတယွ။ အကှောငွးတိုကွ
ဆိုငလွို့ ပှောကှတဲ့အခါမှာ သူဟာ သငွ့ကို လကရွှိအခှိနထွိ လကမွထပနွိုငသွေးတဲ့အကှောငွးတှေ သငွ
ကိုယတွိုငွ သိပှီးဖှဈမှာပါ။ ဒါကှောငွ့ သိသိကှီးနဲ့ ဒီလိုမေးခှနွးမှိုး မေးရငွ ကောငလွေးတှကေို ဖိအားပေး
သလို၊ ဥပမာ ငှကှေေးကှောငွ့ မယူနိုငသွေးတဲ့ ခစှသွူကို ရာဇဝတမွှုတဈခုခုမှာ ပတသွကဖွို့ မဟုတမွဟတွ
ကိဈစမှိုးတှကေို လုပစွသညအွေထိ အားပေးရာ ရောကပွါတယွ။

5. ငါ့အရငျရညျးစားဆို ဒီလိုမလုပျဘူး။

ဒါကတော့ အရငရွညွးစားဟောငွးရှိတဲ့ကောငမွလေးတှကေို ရညညွှှနွးပါတယွ။ မှားသောအားဖှငွ့ သငွ့
လကရွှိရညွးစားရဲ့ မခံခငှစွိတကွို စှတဲ့အနနေဲ့ ငါ့အရငွ ရညွးစားကတော့ နငလွို့မဟုတပွေါငွ- ငါ့ အရငွ
ရညွးစားက နငွ့လောကွ မတုံးဘူး-စတဲ့ မလိုလားအပတွဲ့ နှိုငွးယှဉမွှုတှေ မလုပသွငွ့ပါဘူး။ ဒါက အခစွှ
တဈခု ပှိုကှဲဖို့အထိ သကရွောကစွနေိုငတွဲ့ ဆိုးကှိုးရှိပါတယွ။

Ref:gurl


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: